Wet milieubeheer & Informatieplicht

Het is zover: de Informatieplicht. Naast de bestaande Energiebesparingsplicht dient elke organisatie, die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruikt, te voldoen aan de Informatieplicht vóór 1-7-2019. Maar wat houdt dit precies in en hoe kunnen wij jou daarbij helpen?

Energiebesparingsplicht

Is een plicht waarbij organisaties die onder de Wet milieubeheer vallen verplichte maatregelen moeten nemen voor energiebesparing met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar.

De Energiebesparingsplicht houdt in dat bedrijven moeten voldoen aan alle energiebesparende maatregelen voor hun specifieke branche van de Erkende Maatregelenlijsten (EML) met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Per EML zijn dit ongeveer twintig besparende maatregelen.

Zonne-energie icon
Medaille icoon

NIEUW: de Informatieplicht. Wat moet je doen?

Met de Informatieplicht moet je de besparingsmaatregelen van de EML rapporteren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Je hebt tot 1 juli de tijd om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen of de komende jaren gaat nemen. Dit doe je door een EML rapport te (laten) maken en dit te melden bij het eLoket van de RVO. De toezichthouder is de regionale Omgevingsdienst. Zij is de partij die boetes mag uitdelen vanaf 1-7-2019.

Hero Balancer en invulling verplichtingen Wet milieubeheer

Bij negentien branches zijn energiebesparingsmaatregelen opgesteld in de EML. Hiervan zijn zes branches geschikt voor de Hero Balancer als invulling van een verplichte erkende maatregel: Gezondheidszorg & Welzijn, Kantoren, Onderwijs, Sport & recreatie, Hotels & Restaurants en Detailhandel.

Hero Balancer is op deze zes Erkende Maatregelenlijsten aangemerkt als een Energieregistratie- en Beheer Systeem (EBS) én als Energie Management Systeem (EMS). Het unieke aan Hero Balancer is dat de Hero niet alleen registreert, maar als een van de weinige proactief en 24/7 autonoom je bestaande installatie(s) optimaliseert!

Hero Balancer wordt niet voor niks aangemerkt als laaghangend fruit bij het eenvoudig en effectief invullen van de verplichtingen om te verduurzamen. Wij kunnen je helpen om aan de Wet milieubeheer en/of de Informatieplicht te voldoen!

Showroom icoon
Hero

Kies voor Hero Balancer

Wij kunnen inspelen op drie delen van de Wet milieubeheer: de Informatieplicht, EML en het minimaal C label voor kantoren per 1 januari 2023.

Met ons product maken wij zakelijke verwarmingsinstallatie intelligent door middel van digitale sturing. Hero Balancer creëert ideale afstemming tussen vraag en aanbod van warmte dankzij Hero haar kunstmatige intelligentie. Wij upgraden bestaande verwarmingsinstallaties van reactief naar proactief en van stand-alone naar online. Met alle voordelen van dien!

Wij maken geen onderscheid tussen verschillende gebouwbeheersystemen of verschillende warmtebronnen. Iedere verwarmingsinstallatie kan slim worden en de behoeften van de gebruiker, de installateur en je portefeuille vervullen.

Algoritme icoon

Wij berekenen de warmtevraag met ons algoritme door de weersvoorspelling, jouw verbruikspatroon en de opwarm-karakteristiek van jouw gebouw te analyseren. Met ons product wordt jouw systeem 24/7 geoptimaliseerd, krijg je inzicht in jouw verwarmingsinstallatie met de Hero App én bespaar je 10 tot 40% aan energiekosten.

Voor de bewoners en gebruikers verandert er niets. Zij kunnen nog steeds vertrouwen op dezelfde aangename warmte op elk gewenst moment. Met het verschil dat zij genieten van uiterst duurzame warmte. Doordat het gasverbruik daalt, daalt de CO2-uitstoot met een gelijk percentage. Zo verklein je jouw CO2-voetprint tot 40%. Met andere woorden: bewoners en gebruikers hoeven niets te doen, zijn duurzaam bezig en worden omringd door een optimaal comfort.

Wij leveren een duurzame belofte met een slim product voor de beste prijs. Met ons voldoe je aan de Wet milieubeheer.

Voor jou en het milieu bedacht.

Bel of mail onze expert Wet milieubeheer

Wil je meer informatie over de Wet milieubeheer en/of invulling van je Informatieplicht?

Neem dan contact op met onze expert Luka Vogel

Telefoonnummer: 0229 – 769 009

E-mail: luka@herobalancer.nl.

Lees ook…

Lees ook ons artikel over waterzijdig inregelen!

Bij de meeste kantoren, scholen en woningen is de cv-installatie niet optimaal ingesteld. Dit heeft nadelige gevolgen voor het energieverbruik en comfort. Om dit probleem te verhelpen moet waterzijdig inregelen worden toegepast.

Niet waterzijdig ingeregeld