Wet- en regelgeving

Op deze pagina behandelen wij alle relevante en actuele wet- en regelgeving op het gebied van energieverbruik en energiebesparing.

Wij behandelen onder andere de energiebesparingsplicht, energielabels, de EPBD, EED en BREAAM. Vragen naar aanleiding van onze artikelen kunnen gesteld worden aan onze milieu-expert luka@herobalancer.nl