De techniek achter Hero Balancer

Hero Balancer zorgt voor een optimale afstemming van de warmtevraag in jouw gebouw. Dit doen wij onder andere in scholen, showrooms, appartementencomplexen, kantoren en zorginstellingen.

De slimme regeling stemt voortdurend de opgewekte warmte af op het energiegebruik van de bewoners en het gebouw. Hierbij maakt de regeling gebruik van voorspellingen en patronen en vooral van heel veel data.