EPBD-3-van-kracht-450x450

Ingang van de EPBD III

Op 10 juli 2018 is de nieuwe Europese energy performance of building directive vastgesteld: EPBD (III). Dit is een richtlijn met als doel om de energie-efficiëntie van een gebouw te verbeteren. Deze richtlijn gaat vandaag (10 maart 2020) in.

EPBD III vanaf 10 maart 2020

De richtlijn bevat bepalingen voor:

Eisen binnen deze richtlijn

In deze richtlijn worden eisen voor technische bouwsystemen opgesteld voor de volgende onderwerpen:

De systeemeisen zijn van toepassing als:

Hoe worden de eisen gemeten?

De systeemeisen voor de energieprestatie worden uitgedrukt in de berekende primaire fossiele energie ten opzichte van de netto behoefte. Door het op deze manier te berekenen wordt niet alleen de efficiëntie meegenomen maar ook het gehalte hernieuwbare energie.
De energieprestatie-eisen zijn te vinden in onderstaande tabel:

Energieprestatie-eisen-705x212
Tabel 1: Vereiste indicatoren voor syteemrendementen

Bovenop de systeemeisen voor de energieprestatie moet het technische bouwsysteem onder andere:

Op het moment dat de systeemeisen van toepassing zijn moeten ze ook worden gedocumenteerd door de installateur aan de gebouweigenaar. Op hetzelfde moment is het verplicht om zelfregulerende verwarmingsapparatuur te installeren, voorbeelden van apparatuur welke aan de eisen voldoet zijn:

gebouwautomatiserings- en controlesysteem

Vanaf 1 januari 2026 moeten utiliteitsgebouwen met een verwarmings- of airconditioningssysteem met een vermogen van meer dan 290 kW voorzien zijn van een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS), deze systemen moeten:

Hoe draagt Hero hieraan bij?

Hero zorgt altijd voor een zo efficiënt mogelijk verwarmingssysteem, dit komt door het meenemen van de actuele weerdata (inclusief zon en wind) en de specifieke energieprestatie van uw gebouw.

Ook zorgen wij dat de warmtecapaciteit van uw ruimteverwarmingssysteem niet groter dan nodig is om te voorzien in de warmtevraag van het gebouw en is afgesteld op een energetisch optimale stooklijn met het behoud van comfort.

Dit zorgt ervoor dat u altijd voldoet aan de vereiste indicatoren voor systeemrendementen!

Tevens voldoet Hero aan de verplichting om zelfregulerende verwarmingsapparatuur te installeren, met Hero wordt uw gebouw per zone zo efficiënt mogelijk verwarmt.

Hero zet zelfs de eerste stappen richting het hebben van uw eigen gebouwautomatiserings- en controlesysteem!

Deel dit kennisartikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Meer kennisartikelen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
radiotorkraan

Thermostaatknop, radiatorkraan en internet

De thermostaatknop en de radiatorkraan zitten op een radiator om de hoeveelheid warmte te regelen. De thermostaatknop is wat slimmer, maar met de komst van de Danfoss Ally gaat er nog een schepje slimheid bovenop.

Lees meer >
School tijdens vakantie

Warmte én vakantie: maar scholen stoken nog steeds door

Energie besparen en grip op je klimaatinstallatie worden steeds belangrijkere thema’s. Echter, mede door Corona, staan ze nog niet bovenaan de prioriteitenlijst. We blikken terug op ons onderzoek in 2019. Staat jou verwarmingsinstallatie uit deze zomervakantie?

Lees meer >