energielabels

Energielabels voor bedrijfspanden: hoe helpt Hero hieraan mee?

Energielabels worden steeds belangrijker in het Nederlandse bedrijfsleven. Zo moeten alle kantoorpanden vanaf 2023 minimaal een ‘groen’ C label in bezit hebben. Maar wat zijn energielabels precies? Biedt Hero toegevoegde waarde? Wat zijn de reeds genomen en toekomstige handhavingsmaatregelen? Dit leggen wij lekker simpel en makkelijk uit, zoals u van ons gewend bent.

Het nut van een energielabel

Om antwoord te krijgen op de eerder genoemde vragen, moet er eerst worden gekeken naar de basis: wat zijn energielabels nou eigenlijk precies?

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig je kantoorpand is. Hoe groener het label, hoe energiezuiniger het kantoorpand is, waarbij de focus wordt gelegd op vermindering van uitstoot van onder andere CO2 en om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen. En dat is belangrijk, want een pand met een groen energielabel stijgt vaak in waarde. Zo zou een pand met een A++ label in theorie vier keer zo weinig energie verbruiken dan een pand met een D label.

Wat betekenen energielabels voor jou

Het is belangrijk voor bedrijven om op deze ontwikkelingen te anticiperen. Doe je dat niet, dan zou je misschien uiteindelijk zelfs je kantoorpand moeten sluiten.

Met het energielabel wil de overheid eigenaren van kantoorpanden stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Zo worden panden vanaf 2023 verplicht om minimaal een groen energielabel te hebben. Panden met een D, E, F, of G label mogen dan niet meer worden gebruikt of ontvangen een boete. Daarnaast is het verplicht om een energielabel aan te vragen als je het pand wil verkopen of verhuren. Er is dus werk aan de winkel voor het Nederlandse bedrijfsleven om in de toekomst te kunnen voldoen aan de groene standaard.

Hero voor de groene uitdaging

Het ‘groen ondernemen’ heeft sowieso de toekomst en Hero helpt eraan mee om een groener energielabel te krijgen.

Milieubesparende maatregelen zijn vaak minder ingewikkeld dan dat het doet lijken. Zo kan een bedrijfspand in veel gevallen met enkele eenvoudige ingrepen al een C label krijgen. Daarnaast geeft het label aan waar mogelijkheden zitten voor verbetering. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen. Deze zijn alleen duur en hebben jammer genoeg een lange terugverdientijd. Hero Balancer is daarentegen een snelle, goedkopere en makkelijke oplossing. Het heeft een snelle terugverdientijd van ongeveer een halfjaar en is makkelijk te installeren. Zo kan je met Hero een heel label stijgen. Dit kan net de stap van D naar C zijn, waardoor je voldoet aan het minimale groene energielabel C wat vanaf 2023 ingaat. Je bespaart dus op de korte termijn met goedkope maatregelen en op de lange termijn met een lagere energierekening.

Deel dit kennisartikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Meer kennisartikelen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
PWM_gemiddelde_waarde

Pulsbreedtemodulatie (PBM / PWM)

Pulsbreedtemodulatie (PBM) of pulse-width modulation (PWM) kan gebruikt worden om het gemiddeld vermogen dat door een elektrisch signaal wordt geleverd te verminderen.

Lees meer >